Katastr nemovitostí nahlížení

Katastr nemovitostí České republiky je velkým veřejným souborem dat o nemovitostech, které se nacházejí na na našem území. Jednotlivá data zahrnují jejich soupis, popis, polohové a geometrické určení. Součástí katastru nemovitostí je také evidence práv (např. věcných a vlastnických) k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí ČR funguje ode dne vzniku samostatné České republiky, tedy od 1.ledna roku 1993. Je vedený zejména počítačovými prostředky jako informační systém o území České republiky.

Jaké informace jsou součástí katastru nemovitostí?

Součástí katastru nemovitostí České republiky jsou mimo jiné dva základní druhy souborů – soubor geodetických informací a soubor popisných informací. Jaký je mezi nimi rozdíl? Soubor geodetických informací obsahuje katastrální mapu a to včetně jejího číselného vyjádření v daných katastrálních územích. Soubor popisných informací obsahuje data o katastrálních územích, stavbách, parcelách, bytech a nebytových prostorech, dále o vlastnících, právních vztazích nebo o právech a skutečnostech, které jsou dány zákonem. K údajům z katastru nemovitostí se můžeme dostat dvěma způsoby – buď zcela zdarma využitím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí nebo formou placené služby Dálkový přístup do katastru. Nevýhodou bezplatné aplikace je ale pouze omezené množství výstupů – placená verze nabízí více informací. Pro orgány veřejné správy je ale bezplatný i dálkový přístup.

Zajímáte se o byty na prodej Brno? Vybírejte z široké nabídky nových bytů! Najděte si nové byty Praha na našem realitním hledači.

Bezplatná aplikace Katastr nemovitostí nahlížení

Aplikaci pro nahlížení do katastru nemovitostí ČR najdeme na internetu pod odkazem http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Stránky patří pod webový portál Českého ústavu zeměměřického a katastrálního a jsou přístupné široké veřejnosti bez jakýchkoliv poplatků. Aplikace obsahuje celkem sedm kategorií pro vyhledávání – Parcela, Stavba, Jednotka, Řízení, Mapa, LV a Katastrální území. Na titulní stránce webu je také soupis novinek a upozornění a odkazy na nápovědu, technické požadavky a vysvětlení některých pojmů. Výhodou této aplikace je nejen to, že je zcela zdarma, ale také fakt, že k jejímu používání není nutná žádná registrace. Důležitou informací je, že aplikace je určená pouze pro běžnou interaktivní práci a není dovoleno získávání dat automatizovanými prostředky – v případě porušení podmínek pak uživatelům hrozí i vysoké pokuty. Vyhledávání na těchto stránkách je velmi snadné a orientace na stránkách je bezproblémová. Pokud bychom si však s něčím nevěděli rady, můžeme využít podrobné nápovědy.

Technické požadavky pro správné fungování nahlížení do katastru nemovitostí

Co se týká technických požadavků pro používání této aplikace, tak pro správné fungování její textové části je potřeba, aby náš počítač měl povolené Cookies. V případě grafické části je pak nutná podpora Javascriptu. Vzhledem k tomu, že mapy se otevírají vždy v novém okně, musíme mít také pro doménu cuzk.cz vypnuto blokování nových oken. Aplikace bez problémů funguje na všech hlavních internetových prohlížečích, tedy na Firefoxu, Chromu, Opeře i Internet Exploreru.

Nahlížení do katastru nemovitostí a vyhledání parcely

První funkcí aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí je možnost vyhledávání parcel. Pokud potřebujeme najít parcelu, nejdříve na hlavní stránce klikneme na odkaz Parcela v hlavním menu a zobrazí se nám jednoduchý formulář pro vyhledávání. Ten se skládá ze tří položek – obec, katastrální území a parcela. První položkou je název obce, který však vyplňovat nemusíme – vyhledávat pomocí názvu obce ale můžeme v situaci, kdy neznáme název katastrálního území, ale známe jen název obce, ve které se toto území nachází. Další položkou je katastrální území, kde vyplníme buď jeho název nebo kód. Poslední položkou je pak samotná parcela, kde nejdříve zvolíme jestli se jedná o stavební nebo pozemkovou parcelu a pak zapíšeme parcelní číslo. Pak už jen klikneme na tlačítko Vyhledat a aplikace nám zobrazí požadované informace.


Sponzorované odkazy:


Půjčujeme karavany a obytné vozy na Vaši dovolenou.
Byty praha

Prohlédněte si aktuální nabídku volných bytů v Praze od Finepu.

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!